လင္ျပိဳင္

သတိမထားမိေသာ အမွတ္တမဲ့အခ်ိန္တြင္ က်ြန္မမွာ လင္ႏွစ္လင္ရွိေနခဲ့သည္။ ပထမလင္ႏွင့္ဒုတိယလင္ ဟုလည္း မဆိုသာ၊ လင္ၾကီးႏွင့္လင္ငယ္ ဟုလည္း ႏႈိင္းမရ။ လင္ျပိဳင္ဟုသာ သမုတ္ၾကပါစို႔။ လင္ျပိဳင္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္လင္လံုးကို တစ္ျပိဳင္တည္းယူထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ လင္ႏွစ္လင္ ျပိဳင္ေနျခင္းလည္းမဟုတ္၊ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ လက္မွတ္ထိုး ယူထားျခင္းလည္းမဟုတ္ေပ။ အဆင္ေျပသလို အိမ္ေပၚတင္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ က်ြန္မကိုကား မည္သူကမွ တရားစြဲျခင္းမရွိၾက။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒသည္လည္းေကာင္း၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္သည္လည္းေကာင္္း ေယာင္လို႔မွ အဖက္မလုပ္ၾက။ လူေတြကလည္း အေရးတယူလုပ္၍ အတင္းမေျပာၾက၊ အထူးအဆန္းလည္း မၾကည့္ၾက၊ ႏွာေခါင္းလည္းမရႈံၾကပါ။ စားဝတ္ေနေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မအားၾက၍လား၊ တရားအဆံုးမ၌ ကိန္းဝပ္ေန၍လား မဆိုႏိုင္။ သတၱဝါတစ္ခု ကံတစ္ခု မဟုတ္ပါလား။ မွတ္မိသေလာက္ဆိုရေသာ္ ထိုလင္ႏွစ္လင္ကို တစ္မ်ိဳးစီခ်စ္သည္။ မည္သူ႔ကိုပိုသည္ဟု ေျပာမရ။ မတူျခင္းသေဘာရွိေသာ လင္ႏွစ္လင္ကို အေျခအေနကိုလိုက္၍ တခါတရံေတာ့ ေနရာေပးပံုျခင္းမတူတတ္ပါ။ ဆိုပါစို႔ ဘိုဆန္ဆန္နာမည္ေပးလ်ွင္ တစ္လင္ကို A ေနာက္တစ္လင္ကို B …

Facebook
Google+
http://www.thesweetdiary.com/?m=201606">